Paxaros e aves


(Pica das árbores)

Le máis  

(Pega rabilonga)

Le máis  

(Estorniño negro)

Le máis  

(Andoriña dos penedos)

Le máis  

(Picafollas ibérico)

Le máis  

(Ferreiriño subeliño, Ferreiriño rabilongo)

Le máis  

(Esmerillón común, Falcón paxareiro)

Le máis  

(Lagarteiro peneireiro)

Le máis  

(Picaxuncos común, Carriza dos xuncos)

Le máis  

(Papuxa montesa)

Le máis