VÍDEOS


Anas crecca

Parella de Anas crecca (Cerceta real) no Paseo do Pontiñas en Lalín.

Le máis

Pelophylax perezi

Exemplares de "Pelophylax perezi" (Ra verde) no Paseo do Pontiñas (Lalín).

Le máis

Vulpes vulpes

Exemplar de "Vulpes vulpes" (Raposo) nas proximidades de Lalín.

Le máis

Argiope bruennichi

Exemplares de "Argiope bruennichi" (Arañas tigre)

Le máis

Coronella austriaca

Exemplar de "Coronella austriaca" (Cobra lagarteira) na Serra do Candán

Le máis

Buteo buteo

Exemplares de Buteo buteo (Miñato común)

Le máis

Alectoris rufa

Exemplares de "Alectoris rufa" (Perdíz rubia)

Le máis

Lutra lutra

Exemplar de "Lutra lutra" (Lontra) no Pontiñas, en Lalín.

Le máis

Cinclus cinclus

Exemplar de "Cinclus cinclus" (Merlo rieiro) no río Arnego en Toiriz (Vila de Cruces).

Le máis

Motacilla cinerea

Exemplar de "Motacilla cinerea" (Lavandeira real) no río Arnego en Toiriz (Vila de Cruces)

Le máis

Anas crecca

Exempares de "Anas crecca" (Cerceta real) na Lagoa Sacra de Olives, nas Brañas de Xestoso.

Le máis

Alcedo atthis

Exemplar de "Alcedo atthis" (Martiño peixeiro) no Paseo do Pontiñas en Lalín.

Le máis