Localización xeográfica

Orografía e topografía

Xeoloxía e litoloxía

Climatoloxía

Hidroloxía

Edafoloxía

Vexetación

Espazos naturais de especial interese

Árbores senlleiras

Árbores do Deza incluidas no catálogo galego de árbores senlleiras

Le máis