23 Feb
23Feb

Atópase escasa e moi localizada en biotopos medios e altos, sobre pradeiras e zonas húmidas e lindeiros cercanos a regatos, durante o periodo de abril ata agosto en dúas xeracións. 

A femia coloca os ovos en grupos numerosos no envés das follas, e a crisálida, de cor pardacenta, ten numerosas prominencias dorsais leonadas coa base negra e o ápice branco.


Lugar de observación: Sobreirais do Arnego. Carmoega. Agolada.

Comentarios
* O correo electrónico non será publicado no sitio web.