Arvicola sapidus

Exemplar de Rata de auga no lago inferior do Pontiñas (Lalín)

Le máis