10 Oct
10Oct

Planta anual as máis das veces, de ata 100 cm. de altura, pubescente e arrecendente, con algunhas glándulas amarelas. As follas, ata 10 cm. son lanceoladas a elípticas, enteiras ou algo dentadas. 

As flores son de dous tipos, as terminais hermafroditas, con 5 estames e perianto máis fondamente lobulado, e as laterais femininas, todas con 3 estigmas xeralmente. Van dispostas en inflorescencia paniculada, en glomérulos pequenos formados por flores sésiles e agrupados en espigas bracteadas. Sementes de 0,5-0,8 mm. de diámetro.

Florece entre abril e decembro en todo tipo de terreos removidos ou nitrófilos. Ten sido empregada como vermífuga en infusión, característica á que se refiren os nomes galegos e casteláns. Orixinaria de América Tropical, atópase hoxe espallada por toda Europa.


Lugar de observación: Galegos. Eidián. Agolada.

Comentarios
* O correo electrónico non será publicado no sitio web.