Esgonzo común melánico, unha rareza nos montes de O Santón.

Unha das escasas citas de Chalcides striatus melánico na Galiza

Le máis